Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, a TEN SLOVAKIA, Kft. (a továbbiakban: mi), nagyra értékeljük honlapunk látogatását és érdeklődését cégünk és termékeink iránt. Az oldalra látogatók magán szférája rendkívül fontos számunkra. Ezért nagyon komolyan vesszük személyes adatai védelmét, és szigorúan bizalmasan kezeljük őket. Az Ön személyes adatait csak az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai, különösen az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) jogi rendelkezései alapján dolgozzuk fel. Ebben az adatvédelmi irányelvben tájékoztatást adunk az Ön személyes adatainak feldolgozásáról és az érintettek jogairól honlapunk használata során. A partnereink által kínált egyéb termékekről és szolgáltatásokról, kérjük, olvassa el az adott szolgáltatások vagy cégek adatvédelmi irányelveit

1. Az adatfeldolgozásért és az adatvédelemért felelős szervezet; kapcsolat

Az adatvédelmi törvény szerinti adatfeldolgozásért felelős:

TEN SLOVAKIA, Kft.

Gazdasor 49/A

931 01 Šamorín – Somorja

Szlovák Köztársaság

Tel: +421 905 640 095

E-mail: info@ten.sk

Kérdések vagy javaslatok esetén kérem lépjen kapcsolatba velünk. Az adatvédelmi tisztviselők a következő címen érhetők el:

TEN SLOVAKIA, Kft.

Gazdasor 49/A

931 01 Šamorín – Somorja

Szlovák Köztársaság

Tel: +421 905 640 095

E-mail: gdpr@ten.sk

2. Az adatvédelem tárgya

Az adatvédelem tárgya a személyes adatok. Ez az összes olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik (ún. érintett személy). Ide tartoznak például az olyan információk, mint a név, a postai cím, az e-mail cím vagy a telefonszám, valamint az olyan információk, amelyek szükségszerűen a honlapunk használata során keletkeznek, például a használat kezdetéről, végéről és terjedelméről, valamint a felhasználó IP-címe.

3. Az adatfeldolgozás típusa, hatóköre, céljai és jogi jellege

Honlapunk használata általában bejelentkezés nélkül is lehetséges. Még akkor is, ha webhelyünket bejelentkezés nélkül használja, személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek.

A honlapunkon belüli adatfeldolgozás típusának, hatókörének, céljainak és jogalapjának áttekintése az alábbiakban található.

3.1 Honlapunk használata

Amikor honlapunkat megnyitja, az alábbi adatok kerülnek automatikusan feldolgozásra:

a hozzáférés dátuma és időpontja

a látogatás időtartama

eszköz típusa

használt operációs rendszer

a használt funkciók

küldött adatok mennyisége

az esemény típusa

IP-cím

hivatkozási URL

domain név

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján dolgozzuk fel a szolgáltatás nyújtásához, a műszaki működés biztosításához, valamint a hibák felismeréséhez és kijavításához. Ily módon törekszünk arra, hogy megkönnyítsük és biztosítsuk honlapunk hosszú távú használhatóságát és technikai képességeit. Weboldalunk beolvasásakor ezeket az adatokat automatikusan feldolgozzuk. Szolgáltatásainkat csak akkor használhatja, ha ezeket az adatokat megadja. Ezeket az adatokat nem használjuk arra, hogy következtetéseket lehessen levonni önről vagy az ön személyiségéről.

3.2 Sütik

Amikor meglátogatja honlapunkat, “sütik”, amelyek kis fájlok, kerülnek tárolásra az ön készülékén, hogy átfogó funkciókat kínálhassunk, kényelmesebb felhasználást biztosíthassunk és optimalizáljuk kínálatunkat. Ha nem szeretné használni a “sütiket”, akkor megakadályozhatja a “sütik” tárolását az eszközön az internetböngésző megfelelő beállításain keresztül, vagy speciális elutasítási lehetőségeket használhat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kínálatunk funkcionalitása és hatóköre ezzel korlátozva lehet. A sütik adatainak feldolgozásának módjáról, terjedelméről, céljairól, jogi természetéről és az adatok feldolgozásának lehetőségéről szóló részletes információkért kérjük, olvassa el a Süti irányelveket.

4. A személyes adatok címzettjei

Belső címzettek: A TEN SLOVAKIA Kft.-ben csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek szükségük van rájuk a fenti 3. pontban említett célokra.

Külső címzettek: Személyes adataikat a TEN SLOVAKIA Kft-n kívüli külső címzetteknek csak abban az esetben adjuk meg, ha az igények feldolgozására szükség van, amennyiben erre jogi felhatalmazás van, vagy ha ön ebbe beleegyezett.

Külső címzettek lehetnek:

a) Rendelés feldolgozók

A TEN SLOVAKIA, Kft. vagy külső szolgáltatók, amelyeket technikai infrastruktúránk és karbantartási szolgáltatásaink bővítésére használunk. Ezeket a megrendelőket gondosan válogatjuk, és rendszeresen áttekintjük, hogy a magánszektor továbbra is biztonságos maradjon. A szolgáltatók kizárólag az általunk meghatározott célokra használhatják az adatokat.

b) Közintézmények

Hatóságok és közintézmények, például ügyészek, bíróságok vagy pénzügyi hatóságok, amelyekhez törvényből kifolyólag kell a személyes adatokat átadni. Az adatokat a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja alapján továbbítjuk.

c) Magántestületek

A kereskedők, az együttműködő partnerek vagy a támogató személyzet, akinek az adatokat az ön hozzájárulása alapján vagy szükség szerint átadhatjuk, a törvényes érdekek megvalósítására vagy védelmére, a pénzügyi intézetek, más szolgáltatók vagy a szállítmányozási szolgáltatók. Az adatokat a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének a), b) és / vagy f) pontja alapján továbbítjuk.

5. Adatfeldolgozás harmadik országokban

Amennyiben az adatátvitel olyan helyeken történik, amelyek székhelye vagy adatfeldolgozási helye nem az Európai Unió tagállamában vagy más, a szerződést ratifikáló országban, amely az Európai Gazdasági Téren kívül található, az adatok továbbítása előtt garantáljuk, hogy a jogszerűen engedélyezett kivételes esetek mellett a címzettnek vagy megfelelő adatvédelmi szintje van (például megfelelő európai bizottsági állásfoglalás révén létrejövő biztosítékok, mint például a kedvezményezett EU-USA adatvédelmi védelemre vonatkozó saját tanúsítvány, vagy az EU-szintű európai uniós szerződéses záradékok megkötése a kedvezményezettel), vagy rendelkezünk az önök beleegyezésével.

A harmadik országokból származó címzettek listáját megkaphatja tőlünk éppúgy, mint az adatvédelem megfelelő szintjének biztosítása érdekében elfogadott konkrét megállapodás másolatát. Kérjük, ehhez használja az (1) bekezdésben említett adatokat.

6. A tárolás és a törlés időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamáról a 3. szakaszban és a 4. szakaszban felsorolt egyes szolgáltatások és funkciók adatfeldolgozásának vonatkozó szakaszában olvashat. Ezenkívül általános szabályként a személyes adatokat csak a célok teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, vagy – beleegyezés esetén – addig, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását. Hozzájárulása visszavonása után töröljük személyes adatait, kivéve, ha ezek további feldolgozása megengedett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Személyi adatait akkor is töröljük, ha erre jogszerű okok köteleznek.

Ezekkel az általános elvekkel összhangban általában azonnal törlünk személyes adatait:

a jogi okok megszűnését követően, és amennyiben más jogi alapok nem alkalmazandók (pl. kereskedelmi jog és adójogi megőrzési időszakok). Ha ez utóbbi a helyzet, csak akkor töröljük az adatokat, miután ennek jogalapja megszűnik.

ha már nem szükségesek az adatok a szerződés vagy jogos érdekek előkészítése és végrehajtása céljából, és nincs más jogalap (pl. kereskedelmi jog és adójogi megőrzési időszakok). Ha ez utóbbi a helyzet, csak akkor töröljük az adatokat, miután ennek jogalapja megszűnik.

ha az adatok összegyűjtésének célja tárgytalan, és nincs más jogalap (pl. kereskedelmi jog és adójogi megőrzési időszakok). Ha ez utóbbi a helyzet, csak akkor töröljük az adatokat, miután ennek jogalapja megszűnik.

7. Az érintett személyek jogai

Mint olyan személynek, akit érint a személyes adatok feldolgozása, sok joga van. Többek között:

Hozzáférési jog: Önnek joga van arra, hogy információt szerezzen tőlünk az Ön által tárolt adatokról.

A helyesbítési és törlési jog: Önnek joga van követelni, hogy helytelen adatokat helyesbítsünk, és – amennyiben a jogi követelmények teljesülnek – adatait töröljük.

A feldolgozás korlátozása: Önnek joga van – ha a jogi követelmények teljesülnek – az adatok feldolgozásának korlátozására.

Adatátvitel: Ha szerződés vagy beleegyezés alapján adatot adott át nekünk, joga van a törvényi előírásoknak megfelelően strukturált, szabványos és géppel olvasható formában beszerezni az adatokat. Igényelheti, hogy ezeket az adatokat más felelős személynek továbbítsuk.

A “jogos érdek” jogalapján történő adatfeldolgozás kifogásolása: Önnek joga van bármikor kifogást emelni személyes adatainak feldolgozásától az adott helyzetből eredő okok miatt, amennyiben azok a “jogos érdek” jogi természetéhez kapcsolódnak. Ha az adatfeldolgozáshoz való kifogásolási jogot érvényesíti, akkor az adatok feldolgozását megszakítjuk, ha – a jogszabályi rendelkezések szerint – bizonyítani tudjuk a további feldolgozáshoz szükséges védelmi okokat, amelyekkel az Ön jogai érvényesülnek.

A sütik kifogásolása: A sütik használatát bármikor kifogásolhatja. A tiltakozással kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa el a Süti irányelveket.

A beleegyezés visszavonása: Ha Ön hozzájárulását adta az adatok feldolgozásához, visszavonhatja ezt a beleegyezést a jövőbeni hatással. Az adatok feldolgozásának jogszerűsége a hozzájárulás visszavonásáig nem változik.

A felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga: a panaszt az illetékes felügyeleti hatósághoz is benyújthatja, ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása sérti a jogszabályokat. Ilyen kérvénnyel keresse az Ön lakhelyének, országának adatvédelmi hatóságát, vagy az illetékes Adatvédelmi hatóságot.

Lépjen kapcsolatba velünk: Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése merül fel személyes adatainak feldolgozásával, az adatalany jogaival, és bármilyen esetleges beleegyezésével kapcsolatban. A fenti jogok gyakorlásához forduljon hozzánk: gdpr@ten.sk   vagy postai úton az 1. szakaszban megadott címen. Ennek során kérjük, győződjön meg róla, hogy személyét egyértelműen azonosítani tudjuk.

8. Átirányítások harmadik fél ajánlataihoz

Más szolgáltatók honlapjait, valamint szolgáltatásait, amelyekre ezen online szolgáltatások átirányításra kerülnek, harmadik felek hozzák létre és biztosítják. A harmadik fél szolgáltatásainak felépítése, tartalma vagy szerepe nem befolyásolható. Kifejezetten elhatároljuk magunkat az összes kapcsolódó harmadik fél ajánlatától. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a harmadik féltől származó, ebből a webhelyről származó ajánlatok saját sütiket telepíthetnek a készüléken, vagy személyes adatokat gyűjthetnek. Erre nincs semmilyen ráhatásunk. Vonatkozó információkért kérjük, lépjen kapcsolatba a kapcsolódó harmadik felek ajánlatainak szolgáltatóival.

9. Állapot

Az adatvédelmi nyilatkozat legújabb verziója érvényes. Jelen állapot: 2018. május 25

Összefoglaló táblázat a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és megőrzési idejéről

Adatkezelési helyzetKezelt adatokAdatkezelési célJogalapMegőrzési idő
Ajánlatkérés, általános érdeklődésAz Ön által megadott azonosító adatokAjánlatadás, megkeresés megválaszolásaA szerződéskötés előkészítése12 hónap (egyéb hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés hiányában)
Jótállás és hibás teljesítésen alapuló egyéb igények érvényesítéseNév/Cégnév, lakcím/székhely, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. Száma /cégazonosító adatok, telefonszám, e-mail címSzerződés teljesítése és számlázásSzerződés teljesítéseA jótállási idő és a hibás teljesítésen alapuló igények érvényesítésének határideje; számviteli bizonylat esetén a mindenkori, jogszabályban előírt megőrzési idő
Ügyfél-elégedettség méréseNév/Cégnév, lakcím/székhely,  telefonszám, e-mail címTermékek és szolgáltatások fejlesztése, fogyasztói visszajelzésMérlegelésen alapuló jogos érdek12 hónap
Automatizált döntéshozatal és profilozásNév/Cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail címEgyediesített ajánlatok kidolgozásaHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
Új termékajánlat, akciók hírlevelekNév/Cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail címüzletszerzésHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
PiackutatásNév/Cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail címüzletszerzésHozzájárulásHozzájárulás visszavonásáig
NyereményjátékNév/Cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail címÜzletszerzés; nyeremény átadásaHozzájárulásEsetleges követelés elévülési ideje
Jótékonysági akciókNév/Cégnév, lakcím/székhely, telefonszám, e-mail címüzletszerzésHozzájárulásA jótékonysági akció megvalósulását követő 30 nap